Eszter Szobi Kerekes
Maďarské kroje na bábikách zo Slovenska
elektronikcké vydanie

Vydavatež: AB-ART, Bratislava
Fotografie: Tibor Mester
Slovenský preklad: Ida Gál
Zodpovedný vydavatež: Attila F. Balázs
Elektronická podoba: Haraszti Attila

«»

Vydanie CD podporilo


«»