Odporúčanie

Úprimne odporúčam do pozornosti čitateľov túto knihu o maďarských ľudových krojoch z južného Slovenska. Tento album predstavuje svojrázny spôsob zachovania tradičných hodnôt ľudového umenia. Príprava rodín z bábik, predstavujúcich charakteristický ľudový odev maďarského etnika na južnom Slovensku sa začalo v roku 1998. Svojráznym a vierohodným robí túto zbierku nápad, že autori používajú vyslovene pre tento účel zhotovené rodiny bábik (starý otec, stará mama, otec, matka, dieťa). Vytrvalou organizátorskou prácou Eszter Szobi-Kerekes dosiahla, že táto zbierka je z odborného aspektu i z hľadiska prevedenia takmer bezchybná. Po celom južnom Slovensku oslovila ženy (cez škôlky), ktoré dobre poznali miestny ľudový odev a rady ho v miniatúrnej podobe ušili. Už na prvej výstave sa vytvorila medzi nimi zdravá rivalita, pretože pohľad na prácu ostatných ich podnecoval k tomu, aby odevy, reprezentujúce ich vlastný región, vyhotovili ešte precíznejšie, ešte presnejšie. Vďaka neúnavnej pomoci niekdajšieho manžela Eszter Szobi-Kerekes, s tragickou náhlosťou zosnulého Kálmána Szobiho, boli od roku 1998 tieto bábiky stále na cestách, stali sa najviac „cestujúcimi” zobraziteľmi maďarského ľudového odevu z južného Slovenska doma i v zahraničí. Všetky výstavy vyvolali veľký záujem a vrúcnosť, veď z nich vyžaruje úprimný záujem tých, čo si ju vysnívali i všetkých tých, ktorí pri jej vzniku spolupracovali. Som rada, že som mohla byť pri zrode tejto zbierky. Sme mnohí, ktorí s mimoriadnou pozornosťou sledujeme aj naďalej osudy týchto bábik. Táto publikácia je dobrým príkladom toho, ako sa jeden sen, sen Eszter Szobi-Kerekes stáva takou skutočnosťou, ktorá obohacuje nás všetkých.