Köszönetünket fejezzük ki a segítőknek:Ádám Gézáné Bolcsó Zita (1945), Egyházasbást (Balogfala) | Alföldi Károly, Naszvad | Asbóth József, Budapest | Asbóth Sándor, Dunamocs | Bacsa Istvánné, Ipolyvarbó | Bajkai Csaba, Búcs | Bajkai János, Révkomárom | Bajkai Katalin, Búcs | Bajkai Sándorné Izsó Judit (1939), Búcs | Bajnok Istvánné Gyurász Ilona (1942), Ipolybalog (Komárom) | Balázsy Gézáné Marcsa Mária (1959), Révkomárom | Balogh Gábor, Ipolybalog | Baranyai Anna, Kéménd | Bartók László, Torna | Batta György, Révkomárom | Bencsík Lajos, Nagycétény | Benefi László, Kéménd | Berényi Kornélia, Szőgyén | Bernáth András, Búcs | Bernáth Andrásné Nagy Edit (1953), Búcs | Bernáth Imréné (1938), Barka | Blaskó Mária, Kisgyarmat | Bodnár Lászlóné Vasko Júlia (1961) Bodrogszerdahely | Bónáné Péntek Júlia, Érsekújvár | Bónáné Szekeres Irén, Bátorkeszi | Boros Jenőné Bartha Terézia, Budapest | Bruncz János, Komárom-Szőny | Csémy Petra, Naszvad | Csenger Sándor, Budapest | Csere Lajosné Dobos Rozália (1922), Ipolybalog | Czibor András, Búcs | Czúth Gáborné Pál Ilona (1962), Búcs | Dávid Lászlóné Kardos Mónika (1960), Szalka | Dikácz Zsuzsanna, Szalka | Drapák Karoly, Muzsla | Drapák Károlyné Kozma Zsuzsanna (1956), Muzsla | Duray Miklós, Pinc-Rapp-Kalonda-Vilke (Pozsony) | Eperjesi László, Bódvavendég | Erdélyi Imre, Tornaújfalu | Fekete János, Nyékvárkony | Finta Rudolfné Balkó Rozália, Nyitragerencsér | Gál Jánosné Brat Erzsébet (1953), Nyitrageszte | Gál László, Zsére | Gál Sándor, Kassa | Gyepes Erzsébet, Alsóbodok | Gyepes Teréz, Alsóbodok | Hajdú László, Pográny | Hanák Jánosné Istkovics Éva (1928), Felsőkirályi | Hanák Tiborné Rábek Mária (1953), Felsőkirályi | Holecz Ilona, Alsóbodok | Horváthné Kiss Irma, Gúta | Chajneta Rajmund, Varsó | Izsák Lajosné Ferencz Elvíra (1943), Izsa | Jágerszkyné Persei Erzsébet, Révkomárom | Jókai Józsefné Vasas Erzsébet (1940), Búcs | Kanta Ferencné (1923), Egeg | Kardos Margit (1954), Barka (Rozsnyó) | Karkó Henriett, Búcs | Kerekes András, Búcs | Kerekes Andrásné Udvardi Zsuzsanna (1950), Búcs | Kerekes Zoltán, Hradec Králové | Keszegh Margit, Révkomárom | Kétyi József, Révkomárom | Kiss Andrásné Peredi Erzsébet (1949), Búcs | Kiss János, Martos | Köteles László, Tornaújfalu (Szepsi) | Kovács Dénesné Keszegh Mária (1957), Martos | Kovács Pál, Nagykér | Kunyica Imréné Jávorka Margit (1928), Szőgyén | Kusý Károly, Udvard | Lajos Zoltán (1977), Dunamocs | Lajosné Szegi Ilona (1964), Dunamocs | Lénárt János, Felsőszeli | Lencsés Ernőné Rábek Borbála (1932), Felsőkirályi | Liszkáné Juhász Ilona, Révkomárom, | Lucza Imréné Sárai Sára (1951), Hetény | Mácza Mihályné Kartali Irén (1949), Révkomárom | Maga Ferenc, Zsére | Major István, Kalász | Marcsa Lajos, Komárom-Szőny | Matuska Zsuzsanna, Nána | Mátyus István (1939), Barka (Rozsnyó) | Mikle Zsuzsanna, Alsóbodok | Mikulásné Csekes Márta, Pozsony | Miliczki Sándor, Udvarnok | Móricz Attila, Révkomárom | Móricz Attiláné Csenger Szerén (1959), Révkomárom | Nágel Dezső, Szőgyén | Nagy Andrásné Szabó Judit, Búcs | Nagy Györgyné Fábián Mária (1924), Szalatnya Terézia, Budapest | Nászali Jánosné Varga Mária (1927), Ipolybalog | Neszméry Katalin, Deáki | Noszek Ferenc, Nagymácséd | Pál István, Gödöllő | Pálinkás Istvánné Podhorný Márta (1949), Révkomárom | Papp Anna, Debrőd | Papp Ernő, Révkomárom | Pazderák Bertalan (1932), Magyarbőd | Pénzes Károlyné (1925), Egeg | Perjésiné Kováts Ágnes (1957), Kassa | Plachyné Markó Janka, Galánta | Pleva László, Alsószeli | Pribék Gáborné Pazderák Emőke, Magyarbőd (Kassa) | Príboj Mária, Egeg | Puchovszky László, Gímes | Radilné Gál Etelka (1932), Búcs | Skerlec Istvánné Magyar Ilona, Ipolyvarbó | Szabó Béláné Zsóka Magdolna (1924), Szalatnya | Szabó Ferenc, Búcs | Szabó Ferencné Zsófi Aranka (1953), Búcs | Szabó Károlyné Miklós Jolán (1946), Dunaszerdahely | Szanyi Mária, Galánta | Száraz József, Udvard | Szeleczky Katalin, Kéménd | Szénássy Zoltánné Csekes Edit (1956), Révkomárom | Szigeti János, Búcs | Szitás Anna, Egyházasbást | Szobi Kálmán, Mohi (Búcs) | Szűcs Lajos, Csallóközkürt | Švecz Józsefné Vörös Ilona, Révkomárom | Takács Zsoltné Szobi Emese, Révkomárom | Thúryné Csontos Erzsébet, Komárom | Timorszky Ilona, Gímes | Tóth Borbála, Pográny | Tóth Kurucz Mária, Izsa | Tungli Pálné Tóth Katalin, Kéménd | Urbán Aladár, Ipolyvarbó | Vaner Lászlóné Fábián Ilona (1921), Szalatnya | Vankó Jánosné Csimma Teréz (1949), Deáki | Varga Imre, Barslédec | Varga Marianna, Budapest | Vörös János, Felsőkirályi | Zolczer Ferenc (1918) Ipolybalog | Zórádné Vasas Ildikó, Pozsony
Külön köszönet:
Búcsi Óvoda Munkaközössége, Búcs | Csehországi és Szlovákiai Magyar Kultúráért Alapítvány, Budapest | Csemadok Területi Választmánya, Dániel Erzsébet, Érsekújvár | Csemadok Területi Választmánya, Mézes Rudolf, Galánta | Europress Kft., Cséplő Gábor, Búcs | Folkart Hungary, Gyulavári Imréné, Budapest | Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központ, Liszka József, Révkomárom | Határon Túli Magyarok Hivatala, Budapest | Illyés Közalapítvány, Budapest | Jókai Mária, Felsőaha | Katona Mihály Alapiskola, Varga Lajos, Búcs | Kistáltos Óvoda, Komárom (Magyarország) | Községi Hivatal, Szigeti János, Búcs | Madách-Posonium, Török Ágota, Révkomárom | Magyar Köztársaság Gazdasági Minisztériuma- EXPO 2000 Világkiállítás, Budapest | Magyar Köztársaság Kulturális Intézete, Pozsony | Magyar Köztársaság Nagykövetsége, Szesztay Ádám, Pozsony | Magyarok Világszövetsége, Budapest | Matyó Népművészeti és Háziipari Szövetkezet, Fügedi Istvánné, Mezőkövesd | Mezőgazdasági Szövetkezet, Nagy István, Búcs | Méry Margit, Pozsony | Önkormányzatok, a gyűjtést és a kiállítását szervező községekből | Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma, Pozsony | Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság, Nána | Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Óvodapedagógiai Társasága, Révkomárom | Szövetség a Közös Célokért, Pogány Erzsébet, Pozsony | Városi Művelődési Központ, Varga Anna, Révkomárom